Układy lampowe

Wzmacniacz lampowy MV3 produkcji NRD
(źródło:
schemat przedstawiamy dzięki uprzejmości Pan Andrzeja Żółtowskiego z Gliwic)

Rys.1. Schemat ideowy wzmacniacza lampowego MV3 (NRD)

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl